Professional Training of Teachers in Biological
and Agricultural Sciences for Rural Areas

01 November 2001 - 31 January 2005
:: CERA Foundation website..
 
Project Description
Project Partners
Project Outcomes
Partners Area
Contact
 
Main page
Last update
24-Oct-2004
Students Area

PROJECT OUTCOMES

Report no. 1 - Education, training and professional consulting for the socially disadvantaged people in the field of education and on the job market in the rural area (pupils, young, women)
Report no. 1 - Educaţia, pregatirea şi consultanţa profesională a persoanelor dezavantajate social din zonele rurale în domeniul educaţiei şi pe piaţa locurilor de munca (elevi, tineri, femei)

Report no. 2 - Current status of Biology-Agricultural Sciences in the Romanian educational system, as well as in rural vocational schools (including teaching staff training)
Report no. 2 - Situaţia curenta a biologiei şi a ştiinţelor agricole în sistemul educaţional din Romania, precum şi în scolile profesionale din mediul rural (inclusiv pregatirea profesorilor)

Report no. 3 - Current Status of Biology-Sciences in the Bulgarian Education System, as well as in Rural Vocational Schools
Report no. 3 - Situaţia curenta a biologiei şi a ştiinţelor agricole în sistemul educaţional din Bulgaria, precum si în şcolile profesionale din mediul rural

Report no. 4 - Current Status of "Biology-Agricultural Sciences" in the Slovenian Education System, as well as in Rural Vocational Schools
Report no. 4 - Situaţia curenta a biologiei şi a ştiinţelor agricole în sistemul educaţional din Slovenia, precum şi în şcolile profesionale din mediul rural

Report no. 5 - Current Status of Distance Learning in Central and Eastern Europe
Report no. 5 - Situaţia invatamantului la distanţa în Europa Centrala şi de Est

Report no. 6 - Current Status of Vocational Training for Specialization in Biology - Agriculture Sciences, Including Teaching Staff Training, in EU Countries
Report no. 6 - Situatia actuala a pregatirii profesionale pentru specializarea Biologie - Stiinte Agricole, incluzand pregatirea cadrelor didactice, în ţarile din UE
Report no. 6 - Bulgarian
Report no. 6 - Trenutno stanje poklicnega izobraževanja v bioloških znanostih in kmetijstvu, vkljucno z izobraževanjem uciteljev v državah EU

Report no. 7 - Current Status of Vocational Distance Learning in Agricultural Sciences in EU Countries
Report no. 7 - Situatia invaţamantului profesional la distanţa in ştiinţele agricole în ţarile UE
Report no. 7 - Bulgarian
Report no. 7 - Trenutno stanje poklicnega izobraževanja na daljavo (kmetijstvo) v državah EU

Click the above links to open the corespondent documents
Right click the above documents to save.